Рецепция - проект

Рецепция/приемна в клиника за естетична дерматология.