Aрхитектурно заснемане на обекта

Това е първата стъпка от проекта, в която на място взимаме точни размери на помещенията, съществуващи инсталации, оглеждаме за специфики по конструкцията и обемите на обекта. Това ни гарантира в последствие да не се допуснат грешки при проектирането на интериора.

Идеен проект

 • планово зониране;
 • изготвяне на 3D проект;
 • подбор на цветове и материали;
 • подбор на аксесоари за интериора;

Работен проект

 • Изготвяне подробни планове на архитектурни промени;
 • Проектиране на характерни архитектурни елементи от различни материали за интериор и екстериор;
 • Проектиране на ВиК инсталация;
 • Проектиране на отоплителни и вентилационни инсталации.
 • Проектиране на осветителни и електрически инсталации;
 • Проектиране на слаботокова инсталация за интернет, видео и аудио предаватели и приемници;
 • Проектиране на сигнално-охранителни системи и видео наблюдение;

Строително-ремонтни дейности

Реализацията е етапа, в който всички идеи, проекти и фантазии стават реалност. Заедно със стартирането на ремонтните дейности, консултираме клиента за конкретни фирми(производители или вносители) на материали, необходими за изграждане на интериора. 

Производство на мебели

Ние предлагаме:

 • Изготвяне на подробна оферта с конкретно посочени материали и механизми;
 • Взимане на точни размери от място, съобразени с технологичните изисквания за производство на мебели;
 • Безплатна доставка и монтаж на мебелните изделия;
 • Съдействаме за избора и поръчка на електроуреди за Вашия интериор;
 • Следгаранционна поддръжка